Doelgroep

target_group3_ruud_hanou_2021Ik werk bij voorkeur voor organisaties die de wereld of de mens een stukje beter maken.

Een betere wereld begint namelijk bij betere mensen. En je kunt een beter functionerend mens o.a. worden door de ervaring die je opdoet en de kennis die je verwerft. Gelukkig zijn veel mensen bereid hun ervaringen en kennis te delen. Denk maar aan de talloze boeken die daarover geschreven zijn en nog dagelijks verschijnen. Maar lezen is voor velen niet voldoende; zij hebben praktische hulp nodig van professionals – vaak één-op-één. Die professionals worden wel eens de ABC’s genoemd; de adviseurs, behandelaars en coaches/trainers. En die profs help ik graag met hun communicatie.

Nu zijn er heel veel ABC-professionals. Zo stonden er in maart 2019 bij de KvK 63.000 mensen als coach ingeschreven. Die hebben lang niet allemaal een goede boterham. Velen hebben naast hun praktijk een vaste baan. En dat terwijl er nog zoveel minder goed functionerende en ongelukkige mensen zijn. Goede communicatie moet de (soms latente) vraag en aanbod bij elkaar brengen. En daar help ik graag aan mee.

In de loop der jaren heb ik voor tientallen van deze professionals websites gebouwd en animaties gemaakt.  Coaches e.d. die mensen helpen:

 • zin en richting in hun bestaan te vinden;
 • hun talent te vinden en daar meer uit te halen;
 • loopbaan- en studiekeuzes te maken;
 • hun zelfvertrouwen te verbeteren;
 • hun communicatie te verbeteren;
 • de persoonlijke balans te herstellen, bijvoorbeeld tussen werk en privé;
 • stress te voorkomen of te verminderen;
 • burn out te voorkomen of helpen ervan te herstellen;
 • relatieproblemen op te lossen, privé en zakelijk;
 • met conflicten om te gaan;
 • van bepaalde doelgroepen, zoals kinderen met gedragsproblemen, enz.
coaching_training1c_animaties_websites
coaching_training1b_animaties_websites
coaching_training1a_animaties_websites

Waar ik coaches, behandelaars en therapeuten mee kan helpen:

Focus en structuur aanbrengen

Als de kachel moet branden dan hebben profs nog wel eens de neiging om zich breed te maken en zich te profileren als veelkunner. Hoe groter het vangnet, des te meer kans om een opdracht binnen te halen, zo is de gedachte. Het tegengestelde is echter waar. De communicatie van een veelkunner is noodzakelijkerwijs versnipperd. Een pitch wordt dan een kale opsomming. En een website gaat over van alles. Verhalen van zulke brede zwaargewichten spreken hun prospects weinig aan deze onthouden ze niet.

Specialisten daarentegen hebben het grote voordeel dat ze ook in korte tijd heel beeldend kunnen neerzetten wie ze zoeken en wat ze voor deze doelgroep kunnen betekenen. Zoiets blijft die personen wél bij en iemand die naar zulke hulp op zoek is voelt herkenning en begrip. De kans op een match is dan veel groter.

Een veelkunner moet op pad en overal op deuren kloppen; een specialist wordt aanbevolen en trekt klanten naar zich toe.

Ik kan coaches/trainers, behandelaars, therapeuten en adviseurs helpen om zich te focussen met hun primaire verhaal en structuur te brengen in hun communicatie. Als een klant eenmaal ‘binnen’ is, kan de professional zijn/haar breedte alsnog inzetten.

 

coaching_training2c_animaties_websites
coaching_training2b_animaties_websites
coaching_training2a_animaties_websites

Wervende tekst(opbouw)

Nogal wat coaches e.d. hebben een stevige rugzak met ervaringen. Bij sommigen bestaat de neiging om uitgebreid te verhalen over hun vallen en opstaan en de pieken en dalen die zij in hun leven zijn tegengekomen. Dit om geloofwaardig over te komen als professional met recht van spreken.

Hun potentiële klanten zijn echter in de eerste plaats op zoek naar (h)erkenning van het probleem dat ze zelf hebben. Ik kan professionals helpen de herkenning in de kopregel en de eerste alinea tot stand te brengen en de emotie op te roepen die bij de consequenties van het probleem hoort. In de opbouw is het vervolg vaak om dan te komen met de oplossing(en), de uitleg daarvan, de onderbouwing en bewijsvoering, het vertrouwen winnen en de doelgroep tot de gewenste actie te verleiden, zoals een afspraak.

Verhalen (‘storytelling, maar dan anders’) kunnen de doelgroep helpen om de meerwaarde van een professional te onthouden. En als er nog geen cases voorhanden zijn kunnen we samen voorbeeldcases ontwikkelen (Stel, …).

 

coaching_training3b_animaties_websites
coaching_training3a_animaties_websites

Opvallen, bijvoorbeeld met een concept

Communicatie begint met confrontatie, want anders is er geen communicatie. Of dat nu via een pitch is, of een uiting op social media, of gevonden worden bij Google. Vervolgens is het van belang om op te vallen en de aandacht te krijgen.

Als je als coach/trainer, behandelaar/therapeut of adviseur moeite hebt je te onderscheiden dan kan ik een concept ontwikkelen waarmee de verpakking van je boodschap anders is dan van collega’s. Vervolgens kan ik dat concept vertalen in een animatiefilm van een of enkele minuten waarmee je gegarandeerd opvalt tussen de vele andere uitingen die de doelgroep dagelijks over zich heen krijgt. Een voorbeeld daarvan zijn de businesssprookjes die ik schrijf en maak. Ook kan ik het ontwikkelde concept toepassen in een originele website. Bijvoorbeeld met gebruik van illustraties in een eigen stijl in plaats van inwisselbare beeldbankbeelden.

 

coaching_training4a_animaties_websites
coaching_training4b_animaties_websites
coaching_training4c_animaties_websites

Kennis van de materie

Ik ben zelf geen coach of therapeut, maar wel een communicatieadviseur die van jongs af aan enorm geïnteresseerd is in het vakgebied van de ABC-professionals. Dit heeft bij mij geleid tot enkele boeken en een website waarin ik mensen een overzicht wil bieden van wat misschien handige inzichten in dit leven zijn. Zo wil ik op mijn website uitblinker.nl talentvolle mensen helpen om efficiënter de top te bereiken. Vanuit een beknopt overzicht met 32 inzichten verwijs ik daar vervolgens graag naar professionals die ze in de diepte en verder kunnen helpen. En dat doe ik natuurlijk in de eerste plaats graag naar mijn klanten.

Plezierige samenwerking

Omdat ik mij jaren in de materie van coaches/trainers, therapeuten/behandelaars  en adviseurs heb verdiept zitten we bij een eerste kennismaking  vaak ‘op dezelfde golflengte’ en verloopt een briefingsgesprek vaak heel prettig, energiek en efficiënt.

Als ik mijn meer dan 37 jaar ervaring in communicatie, mijn creativiteit, humor en vakkennis mag inzetten dan doe ik dat het liefst voor professionals en bedrijven die de medemens een stukje beter maken. Daar heb ik zelf de meeste voldoening van en plezier in.