Animatie Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten bestond 50 jaar en ter gelegenheid van dit jubileum was er een feestelijk congres met vele onderwerpen op de agenda. Een van de items was de introductie van een landelijke regeling voor Klachten en Geschillen.

Om de presentatie kracht bij te zetten vroeg de Orde aan Berg Kleijn (waar ik toen werkte) om het traject van pilot in zes regio’s naar uiteindelijke acceptatie in heel Nederland op creatieve wijze in beeld te brengen, met een (toen nog) flash-animatie. Ik stelde voor om in de animatie de silhouetten van advocaten aan het woord te laten. Na het uitspreken van statements door een voice-over veranderden in de animatie de schaduwbeelden in regio’s die hun plaats opzochten in de landkaart van Nederland.

Neem contact op als u uw publiek met een animatie geboeid wilt houden bij het presenteren van feiten en cijfers.