Jenny Westra van WRP Teksten

Bij businessclub Conn-X-e mocht ik Jenny Westra van WRP Teksten vervangen. Jenny helpt je je te onderscheiden met klinkende teksten, waarin je de passie van je organisatie laat zien en waarmee je klanten kunt werven én behouden.

Voor Jenny presenteerde ik het volgende businesssprookje:

‘Unicitijd’ dankzij Jenny Westra

Er was eens een land genaamd Kreatië
en in dat land waren Makers en Opmakers.
De creatieve Makers bedachten en ontwikkelden voortdurend nieuwe producten.
En de Opmakers, u raadt het al …
Echter, op een zeker moment konden de Opmakers door de bomen het bos niet meer zien.
In het hele land heerste keuzestress en het land belandde in een diepe depressie.

Nadat de koning alle wijzen in zijn land had geraadpleegd,
verscheen een Schrijfwijze uit het Noorden – Jenny Westra.
Zij sprak: Sire laat mij de producten beschrijven
en voorzien van kenmerken.
Dan kunnen de mensen een afgewogen keuze maken
en dan verdwijnt de stress.
De koning gaf direct opdracht
en er braken overzichtelijke jaren aan.

Maar na zeven vette jaren doemde opnieuw een probleem op;
de Makers maakten nu vooral wat populair was.
Veel producten leken sprekend op elkaar,
dus de Schrijfwijze werd weer op het hof ontboden.
Jenny sprak: Sire laat mij ook beschrijven hóe de producten tot stand komen.
Het ene is duurzaam, het volgende handmatig geproduceerd, een derde is met een speciaal middel nabehandeld …
De koning zette haar direct aan het werk
en de keuzestress verdween opnieuw.

Na weer zeven moddervette jaren zat de klad er toch weer in;
bedrijven imiteerden nu ook elkaars productiemethoden
En zo had het volk wéér keuzestress.
De koning ontbood nogmaals Jenny Westra.
Zij sprak: om te voorkomen dat u mij over zeven jaar weer terug laat komen heb ik een totaalvoorstel:
Laat mij niet alleen het ‘Wat en Hoe’ van de producten beschrijven
maar ook ‘Waarom’ ze gemaakt worden …
en Wáár …,
Wie ze maakt …,
Hoe kundig deze persoon is …,
Wat zijn/haar drijfveren zijn.
Want uiteindelijk zitten er ménsen achter elk product
en die maken een product pas echt uniek.

Jenny kreeg nu een levenslang contract om maandelijks
bedrijfsmagazines en
personeelsbladen te schrijven.
En omdat ménsen uniek zijn verschilden ook de verhalen.
Nou ja … je moet die uniciteit wel naar boven kunnen halen
En dat kan Genie Westra.

Zo produceerden en consumeerden de Kreatiërs nog lang en gelukkig.
En daarom beveel ik van harte aan: Jenny Westra van WRP Teksten.